Кусенков Николай Сергеевич

Кусенков Николай Сергеевич (11.2.1935, д. Перерост Добрушского р-на Гомел. обл. — 22.06.2004) поэт, прозаик. Член СП Беларуси с 1967 г. Лауреат Литературной премии им. Кулешова СП Беларуси (1991, за книгу стихов «Дубрава»).

Биография:

Из семьи учителей. Воспитывался в семье деда до 1950 г. Закончив в 1950 г. семилетку в д. Круговец-Калинино, поступил в Буда-Кошелевский лесной техникум. После его окончания в 1953 г. направлен на работу в Калининградскую область, где работал помощником лесничего и лесником. В 1956-1969 гг. был техником, инженером Гомельской лесоэкспедиции. В 1969 г. поступил на Высшие литературные курсы при СП СССР. После их окончания (1971г.) — заместитель ответственного секретаря газеты «Гомельская праўда». С 1977 г. до 1980 г. работал редактором документальных фильмов на киностудии «Беларусьфильм». В 1980-1985 гг. — редактор отдела прозы журнала «Полымя». С 1985 г. — заведующий редакции прозы издательства «Мастацкая лiтаратура» а с 1986 г. — заместитель главного редактора этого издательства. Заочно закончил факультет журналистики БГУ (1982 г.). Первое стихотворение «Iмчыцца поезд…» Н. Кусенков напечатал в журнале «Беларусь» (1955, N 4).

Регулярно в печати выступает с 1959 г. Издал стихотворные сборники «Жывiца» и «Без прывалу», книгу рассказов «Завязь».

Работы автора (библиография):

 1. Жывiца: Вершы. — Мн., 1966.
 2. Без прывалу: Вершы i паэма. — Мн., 1969.
 3. Завязь: Апавяданнi. — Мн., 1987.
 4. Дуброва: Вершы. — Мн., 1990.
 5. Явар з калiнаю: Раман, апавяданнi. — Мн., 1994.
 6. Арляк i зязюля: Раман. — Мн.: Маст. лiт., 1998.
 7. Хмель каля вольхі: Раман // Полымя. — 2002. — № 11 — 12. (пачатак у № 9, 10)
 8. Выпіць на брудэршафт: Незакончаная аповесць // Полымя. — 2004. — № 11. — С. 148 — 167.

Об авторе (библиография):

 1. 11 лютага — 70 год з дня нараджэння М. С. Кусянкова // Новыя кігі. — 2004. — № 10. — С. 15 — 17.
 2. Анціпенка, В. Ачышчэнне праз прыроду / В. Анціпенка // Літаратура і мастацтва. — 2000. — 11 лютага.
 3. Бадак, А. Па лабірынтах душы / А. Бадак // Полымя. — 1996. — № 5. — С. 282 — 285.
 4. Бярозкін, Р. Маша і паэзія / Р. Бярозкін // Літаратура і мастацтва. — 1964. — 25 жніўня.
 5. Бярозкін, Р. Самыя маладыя / Р. Бярозкін // Літаратура і мастацтва. — 1963. — 20 жніўня.
 6. Варанько, К. З уласна перажытага / К. Варанько // Літаратура і мастацтва. — 2005. — 18 сакавіка. — С. 16.
 7. Грамадчанка, Т. Светлая мелодыя кахання / Т. Грамадчанка // Полымя. — 1995. — № 8. — С. 277 — 282.
 8. Даніленка, М. Другая сустрэча / М. Даніленка // Звязда. — 1970. — 28 ліпеня; Гомельская праўда. — 1970. — 13 лютага.
 9. Іваноў, М. Размова з аднагодкамі / М. Іваноў // Літаратура і мастацтва. — 1970. — 10 красавіка. — С. 6.
 10. Кусянкоў Мікола // Літаратура і мастацтва. — 2004. — 2 ліпеня. — С. 15.
 11. Кусянкоў Мiкола // Беларускiя пiсьменнiкi: Бiябiблiягр. слоўн. У 6 т.Т. 3. / Iн-т лiт. iмя Я. Купалы АН Рэспублiкi Беларусь, Беларус. Энцыкл.; Пад рэд. А. В. Мальдзiса; Рэдкал.: I. Э. Багдановiч i iнш. — Мн.: БелЭн, 1994. — С. 575 — 576.
 12. Кусянкоў Мікола // Беларускія пісьменнікі (1917 — 1990): Даведнік / Склад. А. К. Гардзіцкі; Нав. рэд. А. Л. Верабей. — Мн.: Маст. літ., 1994. — С. 321.
 13. Кусянкоў Мікола (Мікалай) Сяргеевіч // Генаш, В. С. Літаратурная Гомельшчына / В. С. Генаш, В. І. Смыкоўская. — Гомель, 1991. — С. 36 — 37.
 14. Кусянкоў Мікола (Мікалай Сяргеевіч) // Энцыклапедыя лiтаратуры i мастацтва Беларусi: У 5 т. Т. 3 / Рэдкал.: I. П. Шамякiн (гал. рэд.) i iнш. — Мн.: БелСЭ, 1986. — С. 182.
 15. Кусянкоў Мікола : [некралог] Літаратура і мастацтва. – 2004. – 2 ліпеня. – С. 15.
 16. Ліякумовіч, Ц. Служым ей штодзень дабром / Ц. Ліякумовіч // Літаратура і мастацтва. — 1966. — 16 верасня.
 17. Марціновіч, А. Права на споведзь / А. Марціновіч // Маладосць. — 1988. — № 3. — С. 164 — 167.
 18. Марціновіч, А. Шчырасць пачуццяў / А. Марціновіч // Настаўніцкая газета. — 1991. — 26 чэрвеня.
 19. Міколу Кусянкову — 50 // Літаратура і мастацтва. — 1985. — 8 лютага.
 20. Шынкарэнка, В. Палеская карыда, або Апантаная любоў / В. Шынкарэнка // Літаратура і мастацтва. — 1994. — 15 ліпеня.
 21. Явар, С. Беларускі авантурны раман / С. Явар // Літаратура і мастацтва. — 2002. — 17 студзеня. — С. 12.
 22. Явар з калінаю: Мікола Кусянкоў // Сожскі карагод: [нарысы] / Бібліятэка Гомельскага абласнога аддзялення ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” ; [пад агульнай рэдакцыяй І. Ф. Штэйнера]. – Гомель : Сож, 2010. – С. 197 – 198. 1\18819