Шальманов Иван Игнатьевич

Шальманов Иван Игнатьевич (5.9.1936, д. Коромка Буда-Кошелевского р-на Гомел. обл. — 10.7.1993, г. Минск), прозаик. Член СП Беларуси с 1977 г.

Биография:

В 1955 г. окончил Рогинскую СШ (Буда-Кошелевский район). Служил в Советской Армии (1955-1958). После демобилизации работал на Минском комбинате крупноблочных строительных конструкций (1958-1961), в Минском паровозном депо (1961-1962). В 1968 г. перешёл на журналистскую работу. Был литсотрудником в редакции газеты «Связист Белоруссии» (1968), редактором на Белорусском радио (1968-1975), редактором, заместителем директора Минского областного Дома народного творчества (1975-1976), старшим редактором Минского экспериментально-конструкторского технологического бюро кожгалантерейной и фурнитурной промышленности (1976-1979). Учился на Высших литературных курсах в Москве (1979-1981). С 1981 г. работал на Белорусском радио.

Первый рассказ И. Шальманова напечатан в 1960 г. в газете «Чырвоная змена». Первый сборник рассказов «Дзень пачаўся» в 1969 г.

Писал очерки (сборник «Пройдуць гады», «Кiм быць»). Личный жизненный опыт положен в основу многих произведений И. Шальманова. Его герои — молодые рабочие (повесть «Цагельня»). Сложные взаимоотношения людей автор прослеживает, исходя из высоких морально-этических требований. Повести и рассказы И. Шальманова переводились на польский и русский языки.

Работы автора (библиография):

 1. Дзень пачаўся: Апавяданнi. — Мн., 1969.
 2. Сталасць: Нарыс // Беларусь. — № 4. -1972.
 3. Цагельня: Аповесць. — Мн., 1977.

Об авторе (библиография):

 1. Імі ганарацца землякі: Шальманаў Іван Ігнатавіч // Памяць: Гіст. — дакум. хроніка Буда — Кашалёўскага раена. У 2 кн. Кн. 2. — Мн.: БЕЛТА, 2002. — С. 420 -421.
 2. Кейзераў С. Яскрава, цікава: [ Аб кн. » Цагельня»] // Авангард. — 1978. — 23 сак.
 3. Кроцікаў Л. Засведчана перажытым: [ Аб аповесці І. «Цагельня»] // ЛіМ. — 1978. — 21 крас.
 4. Крыжаноўскі М. Месца ў жыцці: [ Аб зб. апавяданняў «Дзень пачаўся»] // Маяк Палесся. — 1970. — 1 мая.
 5. Шальманаў Iван // Беларускiя пiсьменнiкi: Бiябiблiягр. слоўн. У 6 т.Т. 6. Талалай — Яфімаў / Дадатак Iн-т лiт. iмя Я.Купалы АН Беларусi; Беларус. Энцыкл.; Нац. навукова — асветны цэнтр імя Ф. Скарыны. Пад рэд. А. В. Мальдзіса; Рэдкал.: І. Э. Багдановіч і інш. — Мн.: БелЭн, 1995. — С. 314.
 6. Шальманаў Іван // Беларускія пісьменнікі ( 1917-1990 ) : Даведнік / Склад. А. К. Гардзіцкі; Нав. рэд. А. Л. Верабей. — Мн.: Маст. літ., 1994. — С. 592.
 7. Шальманаў Іван // Гардзіцкі А. К. Пісьменнікі Савецкай Беларусі: Кароткі даведнік / Склад. А. Гардзіцкі. — Мн.: Маст. літ., 1981. — С. 367 — 368.
 8. Шальманаў Іван // Генаш В. С., Смыкоўская В. І. Літаратурная Гомельшчына. — Гомель, 1991. — С. 22.
 9. Шальманаў Іван // Кулажанка Л. і інш. Літаратурныя мясціны Беларусі: Краязн. даведнік: У 3 кн. Кн. 1.: Брэсц., Віцеб. і Гомел. вобл. / Л. Кулажанка, А. Мальдзіс, С. Сачанка; Маст. А. С. Забаўская. — Мн.: БелЭн, 2000. — С. 242.
 10. Шальманаў Іван Ігнатавіч // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 17: Хвінявічы — Шчытні / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 2003. — С. 364.
 11. Шальманаў Іван Ігнатавіч // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5-і т. Т. 5. Скамарохі — Яшчур / Рэдкал.: І. П. Шамякін ( гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ, 1986. — С. 549.
 12. Шкраба Р. Слова ў дарогу: [ Аб кн. «Дзень пачаўся»] // Полымя. — 1969. — № 5. — С. 233 — 237.